Klienci indywidualni

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Jednostki samorządu terytorialnego

Arrow
Arrow
Slider

Zaloguj się

Zaloguj się zapas

Banki w pobliżu

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Szydłowie uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw otworzył rachunek VAT dla każdego zobowiązanego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Szydłowie nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w placówkach Banku.

 

* Dodatkowe informacje

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZYDŁOWIE

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Działając w wykonaniu obowiązku informacyjnego określone w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - zwanego dalej skrótowo „RODO” poniżej podajemy informacje, które umożliwią poznanie podstawowych danych związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami w celu uszczegółowienia lub wyjaśnienia poniższych informacji.

Aktualny tekst RODO dostępny jest na stronie internetowej https://giodo.gov.pl/pl/p/akty-prawne . Ponadto tekst ten dostępny jest na stronie Banku www.bsszydlow.pl w zakładce „Aktualności”. W przypadku, gdy niniejsza informacja odnosi się do przepisów RODO może Pan/Pani zapoznać się z tymi przepisami za pośrednictwem www. stron internetowych. Dostęp do treści RODO możliwe jest również w wersji papierowej, po uprzednim kontakcie z inspektorem ochrony danych osobowych.

Czytaj więcej: KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich

 

Lp

Skład Grupy Członkowskiej
Nazwa wsi

Termin Zebrania

Miejsce Zebrania

I

Potok, Wymysłów, Rudki,

Potok Rządowy, Pozostałe.

18.05.2018 r. godz. 16.00

Szkoła Podstawowa Potok

II

Korytnica, Jabłonica, Kotuszów, Mokre, Osówka, Gacki.

16.05.2018 r. godz. 16.00

 

OSP Kotuszów

 

III

Szydłów, Wola Żyzna, Wolica, Solec, Brzeziny, Grabki Duże.

16.05.2018 r. godz. 13.00

 

Siedziba Banku w Szydłowie

 

IV

Balice, Bugaj, Zawada, Kostera, Raczyce, Zagrody, Januszowice, Maciejowice, Ruda, Janowice Raczyckie, Wólka Bosowska.

16.05.2018 r. godz. 16.00

 

Dom Ludowy Janowice Raczyckie

 

V

Gnojno, Janowice Poduszowskie, Falki, Rzeszutki, Glinka, Pożogi, Płośnia.

17.05.2018 r. godz. 13.00

Budynek PK Gnojno

VI

Wola Bokrzycka, Gorzakiew, Poręba, Jarząbki, Wola Zofiowska, Zofiówka, Grabki Małe, Skadla.

18.05.2018 r. godz. 16.00

 

Szkoła Podstawowa Jarząbki

 

VII

Celiny, Korzenno, Głuchów, Lasy Głuchów, Papiernia, Smyków, Ociesęki, Koziel, Huta Nowa.

16.05.2018 r. godz. 16.00

 

Szkoła Ociesęki

 

VIII

Raków, Pągowiec, Dębno, Drogowle, Mędrów, Chańcza, Życiny, Wola Wąkopna, Wólka Pokłonna.

17.05.2018 r. godz. 16.00

 

Budynek Banku

 

IX

Szumsko, Szumsko Kolonia, Rembów, Lipiny, Radostów, Zalesie, Bardo, Pułaczów, Rakówka, Jamno.

18.05.2018 r. godz. 13.00

 

OSP Szumsko

 

JPK_VAT -zbliża się termin składania plików przez mikroprzedsiębiorców!

Mikroprzedsiębiorcy zobowiązani są w terminie do 26 lutego 2018 r.przesłać Jednolity Plik Kontrolny zawierający elektroniczną ewidencję VAT.


 

Kluczowym elementem prawidłowego wysłania pliku jest podpis elektroniczny - Ministerstwo Finansów sugeruje w tym wypadku korzystanie z bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. W związku z powyższym obowiązkiem Ministerstwo Finansów w dniu 4 października rozpoczęło szereg działań komunikacyjnych w przedmiotowym temacie.


Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:


1. Czym jest JPK dla potrzeb VAT?

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML), do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

2. Kto składa JPK_VAT?

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Ważne! Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

· twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,

· zatrudniasz mniej niż 10 osób,

3. Kiedy nie składasz JPK_VAT?

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o:

- sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),

- zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),

- organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

 

4. Kiedy złożyć JPK_VAT?

Złóż JPK już teraz! Dzięki temu:

- otrzymasz szybszy zwrot VAT – do 25. dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.,

- sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej,

- upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne.

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

Czytaj więcej: JPK_VAT

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowy Związek Banków Spółdzielczych System Ochrony Zrzeszenia BPS Związek Banków Polskich Concordia