Klienci indywidualni

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Jednostki samorządu terytorialnego

Arrow
Arrow
Slider

Zaloguj się

Zaloguj się zapas

Banki w pobliżu

Bank Spółdzielczy w Szydłowie informuje, że zgodnie z art.75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 128 z póź. zm) istnieje możliwość złożenia przez Kredytobiorcę wniosku o zmianę warunków umowy kredytowej (restrukturyzację zadłużenia).

Wniosek wraz z dołączoną dokumentacją potwierdzającą przyczyny powstania problemów ze spłatą jak i prognozą poprawy sytuacji finansowej Kredytobiorcy można złożyć w placówce Banku lub przesłać listownie na adres :
Bank Spółdzielczy w Szydłowie, ul. Kościelna 1, 28-225 Szydłów.
W trakcie analizy wniosku Bank ma prawo do wystąpienia o przedstawienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy.

Odpowiedź na złożony wniosek Bank przekaże listownie na podany w treści wniosku adres korespondencyjny.

Za zmianę warunków umowy Bank może pobrać opłatę zgodnie z obowiązującymi Taryfami opłat i prowizji stosowanych w Banku Spółdzielczym w Szydłowie dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowy Związek Banków Spółdzielczych System Ochrony Zrzeszenia BPS Związek Banków Polskich Concordia