Klienci indywidualni

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Jednostki samorządu terytorialnego

Arrow
Arrow
Slider

Zaloguj się

Zaloguj się zapas

Banki w pobliżu

Załącznik 2

Informacja o dostępie do Polityki informacyjnej

Banku Spółdzielczego w Szydłowie

 

Bank Spółdzielczy w Szydłowie  działając na podstawie Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku, a także Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego oraz uchwały 385/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  z dnia 26 czerwca 2013 r.,  informuje, że ,,Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Szydłowie” reguluje:

 

   1) zakres ogłaszanych informacji,

   2) częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania,

   3) zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji.

 

Informacje podlegające ujawnieniom, opracowane w oparciu o zapisy ,,Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Szydłowie’’ są udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego w Szydłowie przy ul. Kościelna 1 (w sekretariacie Banku) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych w godzinach ich otwarcia.

 

Informacje wynikające z art. 111a  ustawy Prawo bankowe, art. 435 ust 2 Rozporządzenia CRR oraz Zasad ładu korporacyjnego, w tym ,,Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Szydłowie o stosowaniu w Banku Zasad Ładu korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego są udostępniane na stronie internetowej Banku  www.bsszydlow.pl

 

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Szydłowie

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowy Związek Banków Spółdzielczych System Ochrony Zrzeszenia BPS Związek Banków Polskich Concordia