Klienci indywidualni

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Jednostki samorządu terytorialnego

Arrow
Arrow
Slider

Zaloguj się

Zaloguj się zapas

Banki w pobliżu

Historia Banku Spółdzielczego w Szydłowie sięga roku 1918, kiedy to rozpoczęła swoją działalność „Kasa Stefczyka z nieograniczoną odpowiedzialnością” w Potoku. Bank nie posiada żadnej dokumentacji na ten temat, swoją wiedzę opiera na źródłach pochodzących od świadków.

Rejestracja Spółdzielni dająca początek udokumentowanej działalności bankowej w Szydłowie nastąpiła 15 września 1950 r. Była to „Gminna Kasa Spółdzielcza w Szydłowie”, której prawnym następcą i kontynuatorem jest Bank Spółdzielczy  w Szydłowie.
W skład pierwszego Zarządu weszli:
Józef Jurkiewicz
Feliks Idzik
Antoni Kuliński

30 kwietnia 1967 roku nastąpiło przekształcenie (zmiana nazwy) Gminnej Kasy Spółdzielczej w Bank Spółdzielczy w Szydłowie. Do Zarządu zostali wybrani:
Karol Zieliński
Władysław Gumulczyński
Eugeniusz Arendarski
Funkcję kierownika pełnił
Eugeniusz Stachacz

Nowy podział administracyjny kraju spowodował, że od 1972r. teren działania Banku ograniczał się do dwóch gmin:
Gminy Szydłów, na terenie której działał Bank Spółdzielczy w Szydłowie oraz Filia Banku Spółdzielczego w Potoku
Gminy Raków, na terenie której działał Oddział Banku Spółdzielczego w Rakowie oraz Stały Punkt Kasowy w Ociesękach

Od 1979r. do 1988r. funkcję Dyrektora Banku pełnił Henryk Stanek. W tym okresie w grudniu 1984 nastąpiło oddanie do użytku nowej siedziby Banku w Szydłowie.
Od 15 marca 1988r. Prezesem Zarządu został Władysław Stępień, który pełnił tą funkcję do roku 2012.
W latach 1989 – 2010 dokonano wielu inwestycji i pokonano wiele przeszkód podyktowanych zmieniającymi się warunkami działania i przepisami prawa.
W 1991r. dokonano kupna budynku Banku w Rakowie
W 1996r. Bank rozszerzył teren działania o Punkt Kasowy w Gnojnie, a w 2002r. dokonał zakupu budynku na tą działalność.
Przełomowym rokiem dla banku okazał się rok 1998, w którym to Komisja Nadzoru Bankowego określa dla banków spółdzielczych tzw progi kapitałowe (300 tys. € , 500 tys. € i 1 mln €) oraz terminy ich osiągnięcia.
Wynikiem tego były liczne fuzje i przejęcia banków, a w efekcie zmniejszenie się liczby banków spółdzielczych.
Ominęło to nasz Bank, chociaż osiągnięcie trzech progów kapitałowych wymagało wiele wysiłku i wyrzeczeń ze strony Zarządu Banku i całego zespołu pracowniczego. Od 2000r. corocznie wypracowany zysk, Zebrania Przedstawicieli przeznaczają na zwiększenie funduszu zasobowego, w wyniku czego Bank mógł osiągnąć  III próg kapitałowy w wys. 1 mln €.
25 marca 2002r. Bank przystępuje do zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości są w Warszawie.
W ostatnich latach dokonano wiele inwestycji, zarówno w infrastrukturę informatyczną, jak też zmodernizowano budynki w centrali Banku oraz w Oddziale nadając im nowoczesny i estetyczny wygląd.
Dzięki posiadanym funduszom własnym w wymaganej wysokości Bank funkcjonuje, co najważniejsze, samodzielnie stara się sprostać stawianym mu wymaganiom i nadal rozwija się.

 

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowy Związek Banków Spółdzielczych System Ochrony Zrzeszenia BPS Związek Banków Polskich Concordia