Klienci indywidualni

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Jednostki samorządu terytorialnego

Arrow
Arrow
Slider

Zaloguj się

Zaloguj się zapas

Banki w pobliżu

Ze względów bezpieczeństwa od 1 lutego 2015 roku limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych do 31.01.2015 r. kart debetowych.
Nie będzie możliwe dokonanie żadnych transakcji płatniczych w Internecie bez określenia limitu transakcji internetowych oraz aktywowania zabezpieczenia 3D Secure.

Nowe usługi udostępnione zostaną Klientom Banku z dniem 1 lutego 2015 roku poprzez dedykowany portal
www.kartosfera.pl, za pośrednictwem którego będą mogli Państwo dokonać następujących czynności:
 
-   aktywować zabezpieczenie 3D Secure – funkcjonalność umożliwiająca dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowej (np. zakup w sklepie internetowym lub portalu aukcyjnym) poprzez wprowadzenie specjalnego kodu przesyłanego na telefon komórkowy Klienta;
-   zmienić kod PIN;
-   zastrzegać kartę.
W celu wyznaczenia limitu jak również w celu zmiany wysokości limitu transakcji internetowych, Klienci będą zobowiązani złożyć odpowiednią dyspozycję, poprzez osobiste zgłoszenie się do placówki Banku Spółdzielczego w Szydłowie, celem wypełnienia stosownego formularza lub za pośrednictwem infolinii Grupy BPS dzwoniąc pod numer 801 321 456 lub 86 215 50 00;
W celu odblokowania płatności internetowych należy aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym www.kartosfera.pl

W celu zarejestrowania się na portalu kartowym należy:
1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
2. podać swój numer PESEL
3. wpisać otrzymane w postaci SMS na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
Rejestracja jak również możliwość korzystania z zabezpieczenia 3D Secure wymagają aktualności numeru telefonu komórkowego zapisanego w systemie kartowym Banku.
W związku z powyższym prosimy Państwa o dokonanie aktualizacji numerów telefonów lub zmiany podanych wcześniej numerów telefonów stacjonarnych na aktualne numery telefonów komórkowych.
Zmiana lub wprowadzenie numeru telefonu jak również innych danych osobowych może nastąpić jedynie w czasie bezpośredniej wizyty w Banku.
W razie jakichkolwiek pytań pomogą Państwu konsultanci Infolinii Grupy BPS pod numerami telefonów 801 321 456 lub 86 215 50 00

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowy Związek Banków Spółdzielczych System Ochrony Zrzeszenia BPS Związek Banków Polskich Concordia