Klienci indywidualni

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Jednostki samorządu terytorialnego

Arrow
Arrow
Slider

Zaloguj się

Zaloguj się zapas

Banki w pobliżu

Rachunki

 • Rachunki bieżące i pomocnicze
 • Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową dla Rady Rodziców, SKO, PKZP i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej


Lokaty oszczędnościowe:

 • dogodne terminy oszczędzania 21 dni,1,2,3,6,12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie zależne od terminu i kwoty lokowanych środków
 • wysokie bezpieczeństwo lokowanych środków, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Kredyty

 • Kredyty w rachunku kredytowym

  - Kredytowa linia hipoteczna
  - Szybka inwestycja AGRO
 • Kredyty obrotowe

      - w rachunku bieżącym
      - w rachunku kredytowym

 • Kredyty inwestycyjne
 • Gwarancje i poręczenia

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowy Związek Banków Spółdzielczych System Ochrony Zrzeszenia BPS Związek Banków Polskich Concordia