Klienci indywidualni

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Jednostki samorządu terytorialnego

Arrow
Arrow
Slider

Zaloguj się

Zaloguj się zapas

Banki w pobliżu

RACHUNKI BANKOWE:
Bank Spółdzielczy w Szydłowie otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków dla klientów indywidualnych:
- rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy – ROR
- rachunek płatny na każde żądanie (A’VISTA) potwierdzony książeczką oszczędnościową dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych;
- rachunek płatny na każde żądanie (A’VISTA) prowadzony dla kas zapomogowo-pożyczkowych, rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;- rachunek z wiądem oszczędnościowo-terminowym potwierdzony książeczką oszczędnościową;
- rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych.
DODATKOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM BANKOWYM:
- dostęp do bankowości internetowej i mobilnej;
- karta płatnicza VISA (zwykła lub zbliżeniowa);
- naklejka zbliżeniowa;
- powiadomienia SMS;
- realizacja zleceń stałych;
- realizacja zleceń w systemie SORBNET;


- Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Szydłowie dla klientów indywidualnych.
- Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szydłowie.

KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:
- kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
- kredyty gotówkowe konsumpcyjne;
- kredyty hipoteczne:
- ,,Mój dom”
- ,,Uniwersalny kredyt hipoteczny”
- kredyty promocyjne:
- ,,Ekspresowy kredyt gotówkowy” (promocja od 16.01.2017 r. do 28.02.2018 r.)

- Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Szydłowie dla klientów indywidualnych.
- Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szydłowie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowy Związek Banków Spółdzielczych System Ochrony Zrzeszenia BPS Związek Banków Polskich Concordia