Klienci indywidualni

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Jednostki samorządu terytorialnego

Arrow
Arrow
Slider

Zaloguj się

Zaloguj się zapas

Banki w pobliżu

Rachunki

 • Rachunki bieżące i pomocnicze

Lokaty oszczędnościowe:

 • dogodne terminy oszczędzania 21 dni,1,2,3,6,12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie zależne od terminu i kwoty lokowanych środków
 • wysokie bezpieczeństwo lokowanych środków, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Kredyty

 • Kredyty w rachunku kredytowym

  -
  Kredytowa linia hipoteczna
  - Szybka inwestycja AGRO

 • Kredyty obrotowe

    - w rachunku bieżącym
    - w rachunku kredytowym - do 3 lat
    - na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej i opału
      (rozliczenia w 25% - do 1 roku - 2000,00zł / 1ha fizyczny użytków rolnych)

 • Kredyty inwestycyjne
 • Kredyty pomostowe

    - Unia Biznes i Unia Super Biznes
    - Kredyt technologiczny

 • Kredyty preferencyjne z dopłatą AR i MR

  - Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
  - Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych
  - Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na 
    zakup akcji lub udziałów
  - Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i
    działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz
    nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi
    lub lawinę
  - Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników
 • Gwarancje i poręczenia

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowy Związek Banków Spółdzielczych System Ochrony Zrzeszenia BPS Związek Banków Polskich Concordia